Wat kun je zelf doen?

Leer omgaan met je klachten en vraag zo nodig advies.

Omgaan met de gevolgen

De gevolgen voor je studie hangen af van je klachten. Aan je lengte valt weinig te veranderen. Wel kun je leren omgaan met lichamelijke klachten, schaamte of onzekerheid. Vraag advies aan een arts. Er is veel hulp beschikbaar als het je niet zelf lukt.

Schakel hulp in

  • Leer omgaan met pijn en gewrichtsklachten onder begeleiding van een fysiotherapeut of ergotherapeut.
  • Verminder vermoeidheid en overgewicht door regelmatig te bewegen, voldoende rust te nemen en gezond te eten.
  • Probeer psychische problemen niet te negeren. Volg een cursus of schakel de hulp van een psycholoog of maatschappelijk werker in.

Meet je pijn- en energieniveau

Wil je weten hoe belastbaar je bent? Maak gebruik van de Pijn- en Energiemeter (PEP-meter) van het Expertisecentrum handicap + studie. Hiermee kun je meten hoeveel pijn en energie je activiteiten kosten. Dit hulpmiddel is ontwikkeld voor studenten met een aandoening. 

Deel je ervaringen met andere kleine mensen

Via de Belangenvereniging van Kleine Mensen (BVKM) kun je andere mensen met een groeistoornis ontmoeten. Zij weten uit eigen ervaring dat kleine mensen last hebben van verkeerde beeldvorming en dat ze moeten knokken voor acceptatie. Vaak hebben ze handige tips en adviezen. Zie www.bvkm.nl.

Neem tijd voor je studiekeuze

Goed nadenken over wat je wilt, dat geldt voor iedereen. Voor jongeren met een beperking is het extra van belang. Vraag je niet alleen af welke studie je interessant vindt, maar ook: houdt de onderwijsinstelling rekening met mijn lengte? Zijn de faciliteiten goed bereikbaar, is het mogelijk om het studieprogramma aan te passen enzovoort. En: sluit de studie aan op een geschikte loopbaan?

Sommige mensen weten al op de basisschool wat ze willen worden. Anderen hebben ook na de middelbare school geen enkel idee. Een beroep en passende studie kiezen is dan lastig. Kom je er zelf niet uit? Doe een test en ontdek welke studies en beroepen bij jou passen. Zie:

Van studeren naar werken

Van studie naar werk is een grote overgang. Hoe bereid je je daar op voor? Informeer tijdig naar je mogelijkheden bij je decaan of een bemiddelingsbureau, zoals Emma at Work of Studeren en werken op maat .

"Aan werk komen was nog niet zo eenvoudig. Een stageplaats vinden kostte al veel moeite. Een buitenlands tussenjaar zat er al helemaal niet in. Toen pas realiseerde ik me dat een goede baan niet voor het oprapen lag. Uiteindelijk heb ik begeleiding gekregen van een bemiddelingsbureau en werk ik met veel plezier als praktijkondersteuner bij een huisarts. Daar help ik andere mensen met een aandoening."

Welke onderwijsinstelling?

Niet alle opleidingen hebben aangepaste programma's voor mensen met een functiebeperking. Ook wisselen de aanpassingen. Ga zelf na wat de instelling te bieden heeft. Tips:

Inschrijven

Je kunt je inschrijven via:

Meestal kun je dan ook aangeven welke beperking of aandoening je hebt.

Praat met anderen

Informeer je medestudenten en de docenten. Je hoeft niet alles over jezelf te vertellen. Maak duidelijk wat je groeistoornis voor je studie betekent en welke lichamelijke klachten je hebt.

Als anderen op de hoogte zijn, bieden ze makkelijker hulp aan als dat nodig is. De docent zal meer energie steken in het regelen van bijvoorbeeld een herkansing. Je medestudenten zullen eerder hun collegeaantekeningen aan je afstaan.

5minuteninfo

Je kunt anderen eenvoudig informeren met de 5minuteninfo blokjes Groeistoornis in het kort en Groeistoornis tijdens de studie. Deze blokjes bevatten informatie over een groeistoornis en de mogelijke gevolgen tijdens de opleiding. Verkrijgbaar via www.groeistoornisenstudie.nl en op deze website.

Tip

Meld je altijd af bij medestudenten, docenten of je studieadviseur als je door je klachten thuis moet blijven. Ga er niet vanuit dat ze het wel snappen.