Recht op ondersteuning

Wanneer krijg je hulp?

Veel mogelijkheden

Onderwijsinstellingen hebben de plicht doeltreffende aanpassingen te doen als dat nodig is. Dit betekent dat je als student met een beperking recht hebt op ondersteuning, begeleiding en aanpassingen.

Standaardvoorzieningen

De meeste instellingen hebben speciale voorzieningen voor jongeren met:

  • Een auditieve beperking: slechthorend of doof.
  • Een visuele beperking: slechtziend of blind.
  • Een motorische beperking: moeite met bewegen.
  • Dyslexie en dyscalculie: moeite met het verwerken van taal of cijfers.
  • Een psychische aandoening, zoals: depressiviteit, autisme, AD(H)D enz.
  • Een chronische aandoening, zoals: de ziekte van Crohn, diabetes, astma, reuma, ME/CVS, RSI/ CANS, etc.
  • Voorbeelden van standaardvoorzieningen zijn het gebruik van hulpmiddelen, zoals een laptop of speciale software, extra tentamentijd, hulp van een gebarentolk en begeleiding van een decaan of psycholoog.

Andere aanpassingen

Naast de standaardvoorzieningen, zijn er andere aanpassingen mogelijk. Welke dit zijn hangt af van je aandoening en klachten. Ga voor meer informatie naar de studiebegeleider, mentor, slb'er, studieadviseur, of studentendecaan.