Alle voorzieningen op een rij

Hier vind je een overzicht van de beschikbare aanpassingen.

Alle voorzieningen

Er is veel hulp beschikbaar. Sommige zaken zijn al genoemd bij de oplossingen die er voor jou zijn. Hier zetten we alle voorzieningen nog eens op een rijtje. Dit overzicht kan van pas komen als je naast je aandoening nog andere klachten hebt.

Aangepaste studieplanning

 • Extra tijd voor lessen en studie.
 • Vaste, duidelijke structuur in de colleges.
 • Andere studie-onderdelen, met bijvoorbeeld aangepaste opdrachten.

Aangepaste tentamens en examens

 • Aangepaste tentamens en examens, zoals vergrote letters of mondelinge overhoring in plaats van schriftelijke toets.
 • Een aparte tentamenruimte (zonder afleiding).
 • Extra tijd.
 • Andere regels, bijvoorbeeld vrij bezoek aan het toilet.

Aangepaste stage

 • Opgeknipte stage: kortere dagen, over langere tijd verspreid.
 • Extra begeleiding
 • Ondersteunende hulpmiddelen.

Begeleiding

Begeleiding door een studieadviseur, studentendecaan, studentenpsycholoog, mentor of coach. Zij kunnen:

 • Advies geven over onder andere voorzieningen, studievertraging, -uitval, studiekeuze, vervolgstudies, studiefinanciering, wet- en regelgeving.
 • Informatie geven: handboek of literatuur over je functiebeperking.
 • Doorverwijzen naar andere instanties, zoals het UVW.
 • Adviseren bij psychische problemen.

Zij kunnen ook tips geven over:

 • Mogelijke Ondersteuning door een 'maatje' of buddy. Dit is een andere student die met jou bespreekt wat je nodig hebt en je bijvoorbeeld helpt bij het maken van een planning.
 • Hulp bij het maken van opdrachten en het volgen van colleges, zoals voorlezers, notitiemakers of schrijfassistenten.
 • Ondersteuning voor je toekomstige loopbaan, via bijvoorbeeld empowermenttrainingen, een sollicitatietraining of beroepentest.

Cursus

De meeste onderwijsinstellingen bieden cursussen op maat aan, zoals omgaan met vermoeidheid en stress.

Wie doet wat?

 • Studieadviseurs werken bij de opleiding zelf en helpen bij problemen met de studie. Zij houden de voortgang in de gaten en kunnen voor aanpassingen zorgen als dat nodig is.
 • Studentendecanen werken op een zelfstandige afdeling en zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving. Als je een regeling of voorziening nodig hebt, kunnen zij bemiddelen en advies geven.
 • Mentoren geven intensieve begeleiding tijdens de studie via individuele gesprekken en bijeenkomsten met de mentorgroep.
 • Studieloopbaanbegeleiders (SLB'ers) zijn vaak het eerste aanspreekpunt binnen de opleiding en kunnen persoonlijke ondersteuning bieden.
 • Casemanagers gaan op zoek naar praktische oplossingen voor studenten met een functiebeperking. Zij kijken welke mogelijkheden er binnen de opleiding zijn en overleggen met de decaan en docenten.
 • Studentenpsychologen helpen als je studieproblemen het gevolg zijn van persoonlijke problemen. Zij geven zelf oplossingen of verwijzen naar een training of andere hulpverlener.

Materiële voorzieningen

 • Vervoer van en naar de instelling (eventueel vergoed via het UWV): een driewielfiets, scootmobiel of scootbrommer, een taxi of personenauto, van bijvoorbeeld de ouders. Zij krijgen dan een kilometervergoeding.
 • Toegankelijkheid van onderwijslocaties (vervoer binnen de instelling) en voorzieningen (liften).
 • Rustruimtes.
 • Gesproken leerboeken.
 • Digitale en fysieke helpdesk.
 • Digitale en fysieke aanvraagprocedure voor voorzieningen.

Individuele voorzieningen

 • Hulpmiddel om te verplaatsen op de instelling: rolstoel, driewielfiets, scootmobiel (eventueel vergoed via het UWV).
 • Hulpmiddelen om te horen, zien en bewegen: brailleleesregel, spraaksoftware, daisy speler, speciale bureaustoel, orthopedische schoenen.
 • Computervoorzieningen.
 • Gebarentolk.
 • Testen (voor bijvoorbeeld dyslexie).