Bij psoriasis is meestal alleen de huid aangedaan.

huidklachten

1van11