Psoriasis ontstaat spontaan en is dus niet te voorkomen. Wel wordt aangenomen dat bepaalde factoren de klachten kunnen uitlokken of verergeren.

uitlokkende factoren

1van8