Wanneer de werking van de hypofyse verstoord is, maakt deze te weinig hormonen aan. Soms produceert een gezwel te veel hormoon.

te veel of te weinig hormonen

1van11