Welke behandeling iemand krijgt, is afhankelijk van de aard van de aandoening en de fase waarin de ziekte zich bevindt.

wat is er aan de hand?

1van9