Veel mensen gebruiken medicijnen voor de pijn, meestal alleen tijdens de hoofdpijnaanval zelf, maar soms ook om aanvallen te voorkómen.

medicijnen

1van10